Diễn đàn Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thaoNgày 25/4, Chi bộ Trung tâm VHTT – TDTT huyện tổ chức Diễn đàn với Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tri – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm VHTT – TDTT huyện, chủ trì Diễn đàn.


Tại Diễn đàn, các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú của Trung tâm VHTT – TDTT huyện đã được nghe đánh giá việc triển khai thực hiện các Diễn đàn của Chi bộ năm 2022; phổ biến sâu rộng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững quê hương, đất nước” với các nội dung chính về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người; Quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hoá, con người trong giai đoạn hiện nay; Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay; được nghe các bài tham luận gắn với nội dung về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững quê hương, đất nước.

Tổ chức Diễn đàn của Chi bộ Trung tâm VHTT – TDTT huyện với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” nhằm tạo sự đổi mới, đồng bộ trong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Diễn đàn chi bộ năm 2023 trong toàn Chi bộ; làm cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nội dung, mục đích, ý nghĩa của Diễn đàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về  xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững quê hương, đất nước; góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Chuyên đề, đồng chí Nguyễn Ngọc Tri – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm VHTT – TDTT huyện đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Chi bộ đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người trong xây dựng quê hương, đất nước vào chương trình công tác hằng năm của từng lĩnh vực hoạt động, gắn với việc sinh hoạt chi bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí cũng yêu cầu đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ công tác trên lĩnh vực tuyên truyền, truyền thông tiếp tục phát huy tính tích cực để tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng các hình thức phong phú, sinh động nhằm chuyển tải sâu rộng nội dung chuyên đề đến với các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Thông qua Diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức sâu sắc cho toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi bộ về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong học tập, làm theo và nêu gương, góp phần cùng với địa phương xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước. Sau Diễn đàn, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động liên hệ bổ sung nội dung thực hiện chuyên đề vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện năm 2023 của cá nhân; kết quả thực hiện là một nội dung để kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023.

               Kim Huệ - Bru Xinh

 


Thống kê truy cập

Đang online: 83
Hôm nay: 1,511
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,270
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,763,809
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng