CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO


 
BAN GIÁM ĐỐC


Ông Nguyễn Ngọc Tri

Bí thư Chi bộ - Giám đốc

Điện thoại:0233.3705.666

Email: tri.ubndhuonghoa@gmail.com

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chủ tài khoản; Tuyên truyền cổ động, quảng cáo, WebSite; Tổng hợp, tổ chức và cán bộ, tài chính, hành chính, quản trị công sở, cơ sở vật chất - thiết bị, thủ quỹ, bảo hiểm, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch, thống kê, thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; văn thư lưu trữ; Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các Ban tổ chức… của huyện, của đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách tổ và sinh hoạt tại tổ Hành chính - Tổng hợp.Ông Lê Quốc Hải

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0914.444.168

Email: haithethaohuonghoa@gmail.com

Trực tiếp phụ trách: Thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; thư viện, các điều kiện phục vụ các hội diễn, hội thi, liên hoan, thi đấu, các hoạt động lễ, lễ hội; Quy chế dân chủ cơ sở; công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an Sân vận động.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công tác: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, nông dân, cựu chiến binh; Giáo dục - Đào tạo; An toàn giao thông; Xóa đói giảm nghèo; Khuyến học, khuyến tài…

Được Giám đốc ủy quyền tài khoản và công việc điều hành khi được phân công; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phụ trách tổ và sinh hoạt tại tổ Văn hóa - Thể dục thể thao.Ông Nguyễn Công Sang

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0976.556.922

Email: congsangth@gmail.com

Trực tiếp phụ trách: Phát thanh và truyền hình; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình; công tác phóng viên; chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn; công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an ninh thông tin, an ninh mạng; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an cơ sở Phát thanh - Truyền hình, Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Quốc phòng - An ninh, dân quân tự vệ, an toàn phòng cháy chữa cháy.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công tác: Nông thôn mới; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe; bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội; quỹ đền ơn đáp nghĩa, ban cứu trợ.

Được Giám đốc ủy quyền tài khoản và công việc điều hành khi được phân công; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phụ trách tổ và sinh hoạt tại tổ Phát thanh - Truyền hình.


TỔ HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢPÔng Nguyễn Chơn Luận

Viên chức
Tổ trưởng

Điện thoại: 0914099555

Email: nchonluan@gmail.com

Phụ trách: Tổng hợp, văn thư, lưu trữ của Chi bộ. Tổng hợp cơ quan; công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an Trụ sở chính. Các lĩnh vực công tác: Tổ chức và cán bộ; thống kê, kế hoạch; thanh tra; thi đua khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân. Bà Phan Thị Ái Nữ

Kế toán
Tổ phó

Điện thoại: 0905882666

Email:phanainu@gmail.com

Phụ trách: Tài chính; quản lý tài sản - cơ sở vật chất thiết bị; Bảo hiểm.

 Bà Phạm Thị Bích

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)


Điện thoại: 0981180408
Email:bichptth@gmail.com

    
         Phụ trách: Hành chính quản trị công sở; Thư ký các phiên họp Chi bộ, cơ quan.
Bà Nguyễn Thị Nhung  

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0965775111
Email:nhungdaihuonghoa@gmail.com

Phụ trách: Công tác Văn thư, Lưu trữ; lễ tân, phục vụ; Máy Photocopy; Thủ quỹ cơ quan.


TỔ VĂN HÓA – THỂ DỤC THỂ THAOÔng Nguyễn Ngọc Tuân

Viên chức
Tổ trưởng


Điện thoại:0946053454
Email:ngoctuanvhtt@gmail.com

Phụ trách: Công tác Văn hóa; truyền thông, tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động; Trang thông tin điện tử; lễ tân, khánh tiết, trang trí maket; khoa học công nghệ, đối ngoại, kết nghĩa đỡ đầu; lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thông tin khoa học, hệ thống thông tin chi bộ và cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng, thanh niên; Thủ kho lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền. Công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an Nhà thi đấu TDTT, Nhà văn hóa Văn Kiều - Pa Kô. Bà Phan Thị Ánh Nga

Viên chức
Tổ phó


Điện thoại: 0395859650

Email:ngavhtthh@gmail.com

Phụ trách: Thư viện. Thủ kho dụng cụ TDTT.

.

 Ông Trần Văn Vũ

Viên chức

Điện thoại: 0982564908

Email:tranvanvu709049@gmail.com

Phụ trách: Văn nghệ; nghệ thuật, bảo tồn văn hóa nghệ thuật các dân tộc; công tác Xanh - Sạch - Đẹp cơ quan; kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tuyên truyền, lễ hội, hội diễn, liên hoan; Quản lý toàn bộ hệ thống âm thanh, loa máy của cơ quan.

Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Hội trường, Nhà Văn hóa truyền thống các Dân tộc Vân Kiều và Pa Kô mang họ Bác Hồ, phụ trách hành chính và các hoạt động tại Sân vận động huyện. Thành viên Tổ quản trị kỹ thuật, ban biên tập Website cơ quan.

 Ông Nguyễn Đức Hiếu

Viên chức

Điện thoại: 0962335871

Email:nguyenduchieuenter@gmail.com

Phụ trách: Nghiệp vụ về thể dục thể thao quần chúng; thể dục thể thao các xã, thị trấn; thể thao thành tích cao.

Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Nhà thi đấu TDTT huyện.Ông Lê Quang Hùng

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0914334979

Email: lehungks2@gmail.com

Phụ trách: Nghiệp vụ về thể dục thể thao quần chúng; phong trào thể dục thể thao cơ sở, xã thị trấn.

 

 Ông Trần Bảo

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0942911025

Email: tramthhp@gmail.com

     Phụ trách: Nghiệp vụ về thể dục thể thao quần chúng; phong trào thể dục thể thao cơ sở, xã thị trấn; thành viên tuyên truyền cổ động trực quan; công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; quản lý toàn bộ hệ thống điện, nước cơ quan và nhà công vụ; sửa chữa, cài đặt, tham mưu sửa chữa thiết bị máy móc, thiết bị công nghệ thông tin cơ quan.

Quản trị kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp WebSite cơ quan.


TỔ PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNHBà Trương Thị Huệ

Biên tập viên
Tổ trưởng


Điện thoại: 0917425009

Email:truongthihue.qtlb@gmail.com

Phụ trách: Phóng viên, Biên tập viên, kiêm phát thanh viên; thực hiện tin bài, phóng sự chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; phát thanh viên chương trình phát thanh.

Phụ trách hành chính cơ sở phát thanh truyền hình.Bà Phan Thị Bích Liên

Biên tập viên
Tổ phó


Điện thoại: 0914809252

Email:truongthihue.qtlb@gmail.com

Phụ trách: Phóng viên, Biên tập viên, kiêm phát thanh viên; thực hiện tin bài, phóng sự chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; phát thanh viên chương trình phát thanh, truyền hình.

Quản lý hành chính, tài sản phòng Bá âm.Ông Hoàng Minh Diệm

Kỹ thuật viên
Tổ phó


Điện thoại: 0919314577

Email: hoangminhdiem18@gmail.com

Phụ trách: Trực vận hành máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật; tham mưu lĩnh vực phát triển truyền thanh của đơn vị.

Quản lý hành chính, tài sản phòng máy.

Thống kê truy cập

Đang online: 15
Hôm nay: 1,033
Hôm qua: 3,164
Tháng này: 93,700
Tháng trước: 113,263
Lượt truy cập: 944,558
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng