CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO


BAN GIÁM ĐỐCÔng: Nguyễn Ngọc Tri

Bí thư Chi bộ - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:0233.3705.666
Email: tri.ubndhuonghoa@gmail.com

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chủ tài khoản; Tuyên truyền cổ động, quảng cáo, WebSite; Tổng hợp, tổ chức và cán bộ, tài chính, hành chính, quản trị công sở, cơ sở vật chất - thiết bị, thủ quỹ, bảo hiểm, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, kế hoạch, thống kê, thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân; văn thư lưu trữ; Tham gia các Hội đồng, các Ban chỉ đạo, các Ban tổ chức… của huyện, của đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Phụ trách tổ và sinh hoạt tại tổ Hành chính - Tổng hợp.
Ông: Lê Quốc Hải

Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0914.444.168
Email: haithethaohuonghoa@gmail.com

- Trực tiếp phụ trách: Thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; thư viện, các điều kiện phục vụ các hội diễn, hội thi, liên hoan, thi đấu, các hoạt động lễ, lễ hội; Quy chế dân chủ cơ sở; công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an Sân vận động.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công tác: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; vì sự tiến bộ phụ nữ; công tác Chữ thập đỏ, Người cao tuổi, nông dân, cựu chiến binh; Giáo dục - Đào tạo; An toàn giao thông; Xóa đói giảm nghèo.

- Được Giám đốc ủy quyền tài khoản và công việc điều hành khi được phân công; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách tổ và sinh hoạt tại tổ Văn hóa - Thể dục thể thao.Ông: Nguyễn Công Sang

Chi ủy viên - Chủ tịch Công đoàn cơ sở - Phó Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0976.556.922
Email: congsangth@gmail.com 

- Trực tiếp phụ trách: Phát thanh và truyền hình; tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình; công tác phóng viên; chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn; công tác chuyển đổi số, công nghệ thông tin, an ninh thông tin, an ninh mạng; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an cơ sở Phát thanh - Truyền hình, Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Quốc phòng - An ninh, dân quân tự vệ, an toàn phòng cháy chữa cháy; công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an cơ sở Phát thanh - Truyền hình.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các công tác: Nông thôn mới; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe; bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội; quỹ đền ơn đáp nghĩa, ban cứu trợ.

- Được Giám đốc ủy quyền tài khoản và công việc điều hành khi được phân công; ký các văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Phụ trách tổ và sinh hoạt tại tổ Phát thanh - Truyền hình.

TỔ HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢPBà: Phan Thị Ái Nữ

Kế toán - Tổ trưởng

Điện thoại: 0905.882.666

Email: phanainu@gmail.com

- Phụ trách: Tài chính; tài sản - cơ sở vật chất thiết bị; Bảo hiểm.Bà: Phạm Thị Bích

Viên chức, Tổ phó 

Điện thoại: 0981.180.408

Email: bichptth@gmail.com

- Phụ trách (Kỹ thuật viên kiêm): Hành chính quản trị công sở; Công tác lao động vệ sinh Trụ sở chính; Thư ký các phiên họp Chi bộ, cơ quan.Bà: Nguyễn Thị Nhung 

Viên chức (Kỹ thuật viên kiêm)

Điện thoại: 0965.775.111

Email: nhungdaihuonghoa@gmail.com

- Phụ trách: Công tác Văn thư, Lưu trữ; lễ tân, phục vụ; Máy Photocopy; Thủ quỹ cơ quan.

- Thủ quỹ, các điều kiện hoạt động của Chi bộ.

 
  Ông: Nguyễn Chơn Luận

Viên chức (Tuyên truyền viên văn hoá kiêm) 

Điện thoại: 0914.099.555
Email: nchonluan@gmail.com

- Phụ trách: Tổng hợp, văn thư, lưu trữ của Chi bộ. Tổng hợp cơ quan; công tác trật tự trị an Trụ sở chính. Các lĩnh vực công tác: tổ chức và cán bộ; kỷ luật, kỷ cương, thời giờ làm việc; thống kê, kế hoạch; thanh tra, kiểm tra; thi đua khen thưởng, kỷ luật; tiếp công dân.


TỔ VĂN HÓA - THỂ DỤC THỂ THAOÔng: Nguyễn Ngọc Tuân

Viên chức - Tổ trưởng

Điện thoại:0946.053.454

Email:ngoctuanvhtt@gmail.com

- Phụ trách: Công tác Văn hóa; truyền thông, tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động; Trang thông tin điện tử; lễ tân, khánh tiết, trang trí maket; khoa học công nghệ, đối ngoại, kết nghĩa đỡ đầu; lĩnh vực sở hữu trí tuệ, thông tin khoa học, hệ thống thông tin chi bộ và cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng, thanh niên; Thủ kho lĩnh vực văn hóa, tuyên truyền. Công tác lao động vệ sinh và trật tự trị an Nhà thi đấu TDTT, Nhà văn hóa Văn Kiều - Pa Kô.Bà: Phan Thị Ánh Nga

Viên chức - Tổ phó

Điện thoại: 0395.859.650

Email:ngavhtthh@gmail.com

- Phụ trách: Thư viện. Thủ kho dụng cụ TDTT; Phụ trách hành chính và các hoạt động nhà Văn hoá Vân Kiều - Pa Cô.

Ông: Trần Văn Vũ

Viên chức

Điện thoại: 0982.564.908

Email:tranvanvu709049@gmail.com

- Phụ trách: Văn nghệ; nghệ thuật, bảo tồn văn hóa nghệ thuật các dân tộc; lễ hội, hội diễn, liên hoan; Quản lý toàn bộ hệ thống âm thanh, loa máy của cơ quan; kỹ thuật âm thanh, ánh sáng; công tác Xanh - Sạch - Đẹp cơ quan; thành viên tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động.

- Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Hội trường.
- Quản trị Website; thành viên Nhóm thường trực vận hành đăng tải nội dung Website cơ quan.

Ông: Nguyễn Đức Hiếu

Viên chức

Điện thoại: 0962.335.871

Email:nguyenduchieuenter@gmail.com

- Phụ trách: Nghiệp vụ về thể dục thể thao quần chúng; thể dục thể thao các xã, thị trấn; thể thao thành tích cao.

- Phụ trách hành chính và các hoạt động tại Nhà thi đấu TDTT huyện.Ông: Nguyễn Xuân Sang
(Hợp đồng 111/2022/NĐ-CP)

Lái xe - Viên chức

Điện thoại: 0345.572.828

Email:

- Phụ trách: Lái xe ô tô; bảo quản, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, quản lý toàn bộ hệ thống điện, nước cơ quan và nhà công vụ; thành viên tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động.

TỔ PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

Bà: Trương Thị Huệ

Biên tập viên - Tổ trưởng

Điện thoại: 0917.425.009

Email:truongthihue.qtlb@gmail.com

- Phụ trách: Biên tập viên, phóng viên, kiêm phát thanh viên; thực hiện tin bài, phóng sự chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; phát thanh viên chương trình phát thanh, truyền hình.

- Phụ trách hành chính cơ sở Phát thanh - Truyền hình.Bà: Phan Thị Bích Liên

Biên tập viên - Tổ phó

Điện thoại: 0914.809.252

Email:phanthibichlien@quangtri.gov.vn

- Phụ trách: Biên tập viên, phóng viên, kiêm phát thanh viên; thực hiện tin bài, phóng sự chương trình thời sự phát thanh, truyền hình; phát thanh viên chương trình phát thanh, truyền hình.

- Quản lý hành chính, tài sản phòng Bá âm.

Ông: Hoàng Minh Diệm

Kỹ thuật viên - Tổ phó

Điện thoại: 0919.314.577

Email: hoangminhdiem18@gmail.com 

- Phụ trách: Trực vận hành máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật; tham mưu lĩnh vực phát triển truyền thanh của đơn vị.

- Quản lý hành chính, tài sản phòng máy.Ông: Hồ Văn Tép

Phóng viên

Điện thoại: 0949.035.227

Email: hotatep@quangtri.gov.vn 

- Phụ trách: Phóng viên, Quay phim, thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình.Ông: Hồ Văn Xinh

Phóng viên

Điện thoại: 0399.119.009

Email: hovanxinh@quangtri.gov.vn 

- Phụ trách: Phóng viên, Quay phim, thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình.
- Phụ trách chương trình thời sự Phát thanh tiếng Bru - Vân Kiều.

 
 Ông: Trần Khánh Hưng

Phóng viên

Điện thoại: 0845.554.345

Email:

- Phụ trách: Phóng viên, đưa tin; Thực hiện sản xuất tin và các phóng sự ngắn, dài phục vụ các chương trình phát thanh, truyền hình, các chuyên mục; Đăng tải các tin, phóng sự, chương trình truyền hình trên mạng xã hội Facebook của Trung tâm VHTT - TDTT huyện; Xây dựng hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền và vận hành trên màn hình Led; Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ phục vụ số hóa trong sản xuất chương trình phát thanh và truyền hình; Quản lý dữ liệu lưu trữ lĩnh vực Phát thanh - Truyền hình.

     
Ông: Nguyễn Hồng Tuyến

Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0949.274.678

Email: nguyenhongtuyen@quangtri.gov.vn

- Phụ trách: Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.Ông: Nguyễn Thanh Huy

Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0983.539.117

Email: nguyenthanhhuy.huonghoa@quangtri.gov.vn

- Phụ trách: Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.Ông: Hoàng Công Trường

Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0914.201.001

Email: hoangcongtruong@quangtri.gov.vn 

- Phụ trách: Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.Ông: Lê Quang Hùng

Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0914.334.979

Email: lehungks2@gmail.com

- Phụ trách: Trực vận hành máy, quản lý tài sản phòng máy; sửa chữa, tham mưu sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật.

Ông: Trần Bảo

Kỹ thuật viên

Điện thoại: 0942.911.025

Email: tranbao@quangtri.gov.vn

- Phụ trách:

+ Dựng chương trình thời sự phát thanh, truyền hình huyện; Quản lý tài sản phòng dựng phi tuyến.

+ Công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin; sửa chữa, cài đặt, tham mưu sửa chữa thiết bị máy móc, thiết bị công nghệ thông tin cơ quan.

+ Quản trị kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp Website cơ quan.

 BỘ PHẬN BẢO VỆ

Ông: Nguyễn Ngọc Lộc

Bảo vệ Nhà văn hóa truyền thống Dân tộc Vân Kiều và Pa Kô mạng họ Bác Hồ.

Điện thoại: 0974.902.345

Email:

- Phụ trách:

+ Chịu trách nhiệm trực bảo vệ cơ sở Nhà Văn hóa truyền thống các Dân tộc Vân Kiều và Pa Kô mang họ Bác Hồ liên tục 24/24h, đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, trật tự.

+ Chăm sóc, bảo vệ cây xanh, cây cảnh, cắt cỏ và tham mưu vệ sinh tại khuôn viên của cơ sở Nhà Văn hóa truyền thống các Dân tộc Vân Kiều và Pa Kô mang họ Bác Hồ.

- Sinh hoạt tại Tổ Văn hóa - Thể dục thể thao.Thống kê truy cập

Đang online: 10
Hôm nay: 594
Hôm qua: 599
Tháng này: 12,735
Tháng trước: 51,582
Lượt truy cập: 1,790,856
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng