• TRANG CHỦ
  • VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao


1. Vị  trí:

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND huyện Hướng Hóa; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng để hoạt động.

Trụ sở đặt tại số 156 đường Lê Duẩn, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm quản lý, sử dụng tài sản, ngân sách theo quy định của pháp luật; thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. Chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với Trung tâm.

2. Chức năng: 

Là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện;

Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch, sự nghiệp phát thanh, truyền hình; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện;

Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, truyền thanh ở cơ sở xã, thị trấn; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn huyện;

Trung tâm thực hiện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình hoạt động và thực hiện nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch UBND huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật.

Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân.

Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

 Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

 Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm.

 Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp ở địa phương thực hiện các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tổ chức hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến người dân ở cơ sở, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, biên giới các thông tin cần thiết về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; Xây dựng nội dung hoạt động có chất lượng, hình thức hoạt động phong phú để công tác tuyên truyền lưu động đạt hiệu quả cao; Phát hiện, động viên và cổ vũ, biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, các mô hình, mẫu hình đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực của địa phương và đất nước.

Sản xuất và phát sóng các chương trình thời sự truyền hình, chương trình phát thanh, truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Quản lý, vận hành các Đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với công tác truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tổ chức các hoạt động của Sân vận động huyện; Thư viện; Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện và Nhà Văn hóa truyền thống các Dân tộc Vân Kiều và Pa Kô mang họ Bác Hồ theo quy định;

Tham gia ý kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Tham gia quản lý và tổ chức hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Hướng Hóa.

Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ (nếu có); thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập

Đang online: 16
Hôm nay: 379
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,392
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,420
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng