Giới thiệu


            Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị; Trung tâm chính thức đi vào hoạt động ngày 03/9/2019, trên cơ sở hợp nhất: Đài Phát thanh và Truyền hình, Trung tâm Thể dục Thể thao và bộ phận sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

            Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao huyện Hướng Hóa là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện, tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thông, thể dục thể thao, phục vụ đời sống văn hóa, thông tin truyền thông, thể dục thể thao cho Nhân dân các dân tộc trong huyện. Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp và tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; đáp ứng yêu cầu hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn huyện. Đội ngũ công chức, viên chức hiện có là 23 người, gồm 03 lãnh đạo trung tâm và 20 viên chức, người lao động làm việc tại 03 tổ công tác chuyên môn nghiệp vụ gồm: Tổ Hành chính - Tổng hợp, tổ Nghiệp vụ Văn hóa - Thể thao, tổ Phát thanh - Truyền hình. 

            Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao hiện quản lý 04 cơ sở gồm: Cơ sở Phát thanh - Truyền hình; Sân Vận động huyện; Nhà Văn hóa truyền thống các dân tộc Vân Kiều - Pa Kô; Nhà thi đấu Thể dục Thể thao huyện.

            Ngay sau khi đi vào hoạt động, với sự quan tâm thường xuyên của Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện; sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ, của Ban Giám đốc, Trung tâm VHTT - TDTT huyện Hướng Hóa đã nhanh chóng bắt nhịp, duy trì nền nếp hoạt động, trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân các dân tộc trong huyện; động viên Nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chung tay xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư…

            Với những kết quả đạt được, Trung tâm VHTT - TDTT huyện thường xuyên được các cấp, ngành ghi nhận và biểu dương, khen thưởng. Liên tục trong 4 năm 2019, 2020, 2021, 2022 Trung tâm được UBND huyện khen thưởng là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Đây là nền tảng, là động lực quan trọng để tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất và vững tin ngày càng phát triển.

 

Thống kê truy cập

Đang online: 5
Hôm nay: 66
Hôm qua: 1,534
Tháng này: 18,590
Tháng trước: 36,798
Lượt truy cập: 1,715,416
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng