STT

SỐ VÀ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

CHỨC NĂNG

1 288/KH-VHTT-TDTT 17/06/2024

Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới

2 286/KH-VHTT-TDTT 13/06/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn huyện Hướng Hóa

3 285/BC-VHTT-TDTT 13/06/2024

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

4 284/BC-VHTT-TDTT 13/06/2024

Báo cáo kết quả triển khai Luật Đất đai năm 2024

5 283/KH-VHTT-TDTT 13/06/2024

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị

6 280/BC-VHTT-TDTT 07/06/2024

Báo cáo tình hình thực hiện công tác qúy II và 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

7 279/BC-VHTT-TDTT 07/06/2024

Báo cáo kết quả sưu tầm, trao tặng tài liệu, hiện vật chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ IV năm 2024

8 273/KH-VHTT-TDTT 06/06/2024

Kế hoạch tuyền truyền Triển khai tuyên truyền Tháng hành động phòng, chống ma túy

9 272/BC-VHTT-TDTT 05/06/2024

Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý II và 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

10 270/BC-VHTT-TDTT 04/06/2024

Báo cáo kết quả tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hoạt động thư viện 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

11 268/KH-VHTT-TDTT 03/06/2024

Kế hoạch tuyền truyền tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

12 267/BC-VHTT-TDTT 03/06/2024

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2024