STT

SỐ VÀ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

CHỨC NĂNG

1 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022 10/05/2022

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022

2 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền nam, nữ huyện Hướng Hóa năm 2022 10/05/2022

Kế hoạch tổ chức Giải Bóng chuyền nam, nữ huyện Hướng Hóa năm 2022