STT

SỐ VÀ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

NỘI DUNG

CHỨC NĂNG

1 336/BC-VHTT-TDTT 11/07/2024

Báo cáo tuyên truyền đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện

2 334/BC-VHTT-TDTT 08/07/2024

Báo cáo kết quả phối hợp tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hướng Hoá lần thứ IV năm 2024

3 324/KH-VHTT-TDTT 01/07/2024

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước năm 2023