Chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa những ngày đầu thành lập


Chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa những ngày đầu thành lập

Chi bộ Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa được thành lập theo Quyết định số 55-QĐ/ĐU ngày 01/10/2019 của Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Hướng Hóa, trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Đài Phát thanh và Truyền hình, Chi bộ Trung tâm Thể dục thể thao và đảng viên bộ phận sự nghiệp thuộc Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Là Chi bộ mới thành lập, với 04 Tổ đảng, 19 đảng viên, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chính quyền, đoàn thể của đơn vị sự nghiệp công lập với nhiều lĩnh vực hoạt động; có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Hướng Hóa.

Chi bộ mới thành lập còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đặc biệt là sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, địa phương. Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của các Chi bộ Đảng trước khi sáp nhập, Chi bộ đã bám sát qui định của Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của tổ chức Đảng các cấp; bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị về phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục thể thao và công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, lễ hội chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện của quê hương đất nước. Duy trì tốt chế độ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình phát thanh, truyền hình Quảng Trị. Chỉ đạo cơ sở phát thanh, truyền hình huyện thực hiện sản xuất các chương trình thời sự phát thanh hàng ngày, chương trình thời sự truyền hình hàng tuần; Tích cực thực hiện các tin, bài, phóng sự phục vụ các Hội nghị, Đại hội của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện. Hoạt động văn hoá, văn nghệ hàng năm qua diễn ra sôi nổi; đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các Hội thi, hội diễn, các cuộc thi, liên hoan… đặc biệt là các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện chính trị, gần đây nhất là các hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hướng dẫn tổ chức các các hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội, thể dục thể thao mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới. Duy trì các hoạt động của Thư viện huyện. Chú trọng xây dựng kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với xu thế phát triển TDTT trong giai đoạn mới; đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng; Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ; Thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng, phát triển đảng; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên, tổ chức đảng theo quy định. Tập trung các biện pháp tối ưu để giáo dục, rèn luyện đôi ngũ đảng viên thường xuyên nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu; Tăng cường các biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực sở trường, tạo mọi điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên chỉ đạo sâu sát, kịp thời động viên nhắc nhở, uốn nắn cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 


Tin liên quan

Thống kê truy cập

Đang online: 6
Hôm nay: 41
Hôm qua: 704
Tháng này: 41
Tháng trước: 130,388
Lượt truy cập: 1,208,986
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng