Tuyên truyền về việc làm trên địa bàn huyện


Thực hiện Kế hoạch số 242 ngày 02/4/2024 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện, trong các ngày từ 06/5 đến 06/6/2024, Trung tâm VHTT - TDTT huyện tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Nội dung của đợt tuyên truyền liên quan đến các chính sách lao động việc làm, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ vay vốn và thông tin tìm kiếm việc làm; cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các dịch vụ việc làm; thông tin, hỗ trợ người lao động những kiến thức, kỹ năng trong việc tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp; cập nhật, thông tin các chế độ chính sách ưu đãi về việc làm, học nghề. Các đối tượng được ưu tiên là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; các quân nhân vừa mới xuất ngũ trở về địa phương; các đối tượng là con em người đồng bào thiểu số; con em các gia đình chính sách và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Mục đích của việc tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động, góp phần đảm bảo việc thực hiện chính sách, chương trình theo đúng quy định và mục tiêu. Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tìm kiếm, tạo việc làm cho người lao động nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động sống ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn từ đó góp phần nâng cao đời sống của người dân, giảm nghèo bền vững. Xe tuyên truyền lưu động về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024


                          Bru Xinh


Thống kê truy cập

Đang online: 14
Hôm nay: 1,879
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,638
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,177
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng