Cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử


Cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID cho công dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa

Nhằm huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Hướng Hóa tham gia tích cực trong sự nghiệp chuyển đổi số, đảm bảo điều kiện công dân số trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa ban hành Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 16/5/2024 về cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID cho công dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Theo Kế hoạch, từ ngày 16/5/2024 đến 30/6/2024: Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trên địa bàn huyện cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu từ 40% công dân (công dân đủ 14 tuổi trở lên) trên địa bàn huyện cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2, tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 01/7/2024 đến ngày 30/11/2024: Đảm bảo 65% công dân (công dân đủ 14 tuổi trở lên) trên địa bàn huyện cài đặt ứng dụng VNeID, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2; 50% (65% chỉ tiêu) công  dân  có tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian thực hiện cao điểm: 07 tháng, kể từ ngày UBND huyện ký ban hành Kế hoạch; thực hiện tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

Thực hiện Kế hoạch, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện  và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, yêu cầu 100% cán  bộ, đảng  viên,  công  chức,  viên  chức,  lực lượng vũ trang... thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình phải hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài  khoản VNeID mức độ 2 hoàn thành trước ngày 25/5/2024 và tuyên  truyền, vận động các thành viên gia đình, Nhân dân nơi cư trú đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID.

Thực hiện Kế hoạch Cao điểm tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID cho công dân trên địa bàn huyện Hướng Hóa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID giúp nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, từ đó, tạo đồng thuận tham gia, sử dụng ứng dụng VNelD phổ biến trong các giao dịch hàng ngày.   Hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID


Kim Huệ


Thống kê truy cập

Đang online: 55
Hôm nay: 1,833
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,592
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,131
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng