Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024


Từ ngày 06 - 25/5, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông phối hợp với Trung tâm VHTT - TDTT huyện Hướng Hóa tổ chức tuyên truyền lưu động phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông.

Tại các nơi tuyên truyền, hai đơn vị đã tiến hành tuyên truyền bằng xe lưu động cùng nhóm bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa - Đakrông tuyên truyền đến người dân một số quy định và hình phạt đối với những người xâm hại rừng; các Nghị định, Quyết định, Thông tư, Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Bí thư Trung ương, của Tổng cục Lâm nghiệp về công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; về việc phòng cháy, chữa cháy rừng đến toàn thể người dân biết và chấp hành.

Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của rừng đối với đời sống xã hội, các quy định của pháp luật về nghĩa vụ, trách nhiệm của người dân trong việc tham gia BVR, PCCCR. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của người dân nhằm thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác BVR, PCCCR. Xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng, tích cực phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra; góp phần đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.Tuyên truyền lưu động phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024


 

                                                                                                         Bru Xinh


Thống kê truy cập

Đang online: 45
Hôm nay: 1,867
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,626
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,165
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng