Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP AN cho đối tượng 4 năm 2023


Ngày 29/5, Trung tâm Chính trị  phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện tổ chức tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP AN cho đối tượng 4 khóa 3 năm 2023. Dự có đồng chí Phạm Trọng Hổ, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.Tham gia lớp hóc khóa này có 70 học viên là đại biểu HĐND của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày, từ 29/5 đến 01/6/2023, các học viên được truyền đạt, nghiên cứu các chuyên đề cơ bản như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; vấn đề về dân tộc, tôn giáo; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh, An ninh Quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhằm giúp các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề về diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QP-AN của địa phương nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc lớp học, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4.

                                                                      Bru Xinh

     


Thống kê truy cập

Đang online: 19
Hôm nay: 1,878
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,637
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,176
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng