Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Hướng HóaNgày 14/3/2023, UBND huyện Hướng Hóa xây dựng Kế hoạch số 143/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2023 -2025 trên địa bàn huyện như sau:

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%; qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 42%. Giai đoạn 2023 -2025, tổ chức đào tạo nghề thường xuyên trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 1.080 lao động. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% đội ngũ cán bộ quản lý, phụ trách công tác đào tạo nghề từ huyện đến cấp xã. Gắn đào tạo nghề với hỗ trợ vốn sản xuất, tạo việc làm cho lao động sau đào tạo, ít nhất 80% lao động sau đào tạo có việc làm mới hoặc duy trì và mở rộng việc làm để có năng suất, thu nhập cao hơn.

Để thực hiện các mục tiêu trên, có các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho  lao  động  nông  thôn  theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của  Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên tham gia học trung cấp, cao đẳng theo quy định hiện hành; chính sách hỗ trợ giáo viên, người dạy nghề tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo các quy định hiện hành…

Để đạt được các mục tiêu cụ thể, cần thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như nâng  cao  hiệu  lực,  hiệu  quả quản  lý nhà nước về công tác đào tạo nghề cho lao động; Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động; Gắn kết chặt chẽ giữa 3 “nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; kết nối hiệu quả cung - cầu lao động…

Việc xây dựng Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Hướng Hóa nhằm đổi  mới  và  phát  triển đào tạo  nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia các chương trình đào tạo phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế yêu cầu hội nhập. Gắn đào tạo nghề với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới, đáp ứng nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo bền vững.

Kim Huệ

 


Thống kê truy cập

Đang online: 37
Hôm nay: 1,015
Hôm qua: 3,164
Tháng này: 93,682
Tháng trước: 113,263
Lượt truy cập: 944,540
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng