Thực hiện tuyên truyền chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới 06 tháng đầu năm 2024


Trong 06 tháng năm 2024, Trung tâm VHTT - TDTT huyện thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, góp phần đạt được mục tiêu chung: Thu hẹp khoảng cách, xóa bỏ tư tưởng, định kiến về giới, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ, nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng giới trên các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển của huyện và thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2025.

Trung tâm đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và các xã, thị trấn; Website Trung tâm VHTT - TDTT huyện (http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn); tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền qua Đài PT - TH Quảng Trị, báo Quảng Trị. Cử cán bộ, phóng viên theo dõi viết tin, bài, phóng sự, đưa tin về các sự kiện về bình đẳng giới. Tăng cường đưa tin bài về việc đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới.

Trung tâm đã tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài viết nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới trong Nhân dân (trong 06 tháng năm 2024 đã xây dựng 06 chương trình phát thanh, truyền hình có tin, bài viết, phóng sự về bình đẳng giới phát trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương). Duy trì việc trực, phát sóng, tiếp sóng các chương trình, chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức bình đẳng giới. Tuyên truyền cổ động trực quan, treo mới trên 10 mặt áp phích tuyên truyền về bình đẳng giới; lồng ghép tuyên truyền trên 05 panô, băng rôn, khẩu hiệu; lồng ghép tuyên truyền nội dung bình đẳng giới trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ…

Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong thời gian tới: tiếp tục bám sát kế hoạch của UBND huyện để tuyên truyền, chú trọng hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và các xã, thị trấn; tuyên truyền cổ động trực quan. Lồng ghép vào các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình để phát sóng các tin, bài, phóng sự về bình đẳng giới. Kịp thời phát hiện để tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

                                                                     

Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 27
Hôm nay: 631
Hôm qua: 599
Tháng này: 12,772
Tháng trước: 51,582
Lượt truy cập: 1,790,893
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng