Tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024


Trong 06 tháng đầu năm, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện Hướng Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024.

Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc các văn bản Đề án 06 từ cấp trên, đơn vị mình và thực hiện tuyên truyền, triển khai đến công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan nắm bắt cùng thực hiện. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng theo quy định.

Triển khai, quán triệt, tập trung tuyên truyền trên hệ thống thông tin, màn hình Led, Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

100% công chức, viên chức và người lao động cài đặt ứng dụng VNeID tích hợp thông tin, giấy tờ sử dụng tài khoản định danh điện

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu phục vụ triển khai Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia.

Từ ngày 10/01/2024 - 10/6/2024 Trung tâm đã tuyên truyền nội dung liên quan đến Đề án 06 được 01 lượt thông qua màn hình Led, hệ thống Phát thanh Trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Tập trung vào thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của Đề án 06, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước khi thực hiện TTHC.

Thông tin rộng rãi đến cộng đồng người dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận thức rõ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử, Thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử, các nhóm tiện ích của Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên thông hiện đại… 

Kịp thời đưa tin biểu dương những mô hình, sáng kiến, giải pháp hay, sáng tạo, nêu gương người tốt, việc tốt với thời lượng, khung giờ thích hợp.

Tuyên truyền về quyền, lợi ích, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân khi thực hiện Đề án 06, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử; đổi mới và đa dạng các hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền sinh động, phong phú, thiết thực, kết hợp các hình thức truyền thống với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin trong cộng đồng hiện nay; công tác thông tin, tuyên truyền phải kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đồng bộ, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Đã xây dựng 15 tin, bài, phóng sự tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2024.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tâm VHTT - TDTT huyện sẽ thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục tuyên truyền các văn bản liên quan đến Đề án 06 của cấp trên và cấp mình đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về ý nghĩa,  tầm quan trọng của Đề án 06. 

Thường xuyên cập nhật những văn bản từ cấp trên, cụ thể hóa những nội dung trọng tâm và triển khai đến công chức, viên chức và người lao động góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 06. Ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Duy trì tỷ lệ công chức, viên chức và người lao động trong cài đặt ứng dụng VNeID.

                                                                                                                  Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 30
Hôm nay: 635
Hôm qua: 599
Tháng này: 12,776
Tháng trước: 51,582
Lượt truy cập: 1,790,897
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng