Tuyên truyền kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024)


Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), Trung tâm VHTT - TDTT huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động với nội dung sau:

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và trưởng thành 99 năm qua, thể hiện sự quan tâm của đơn vị với đội ngũ Phóng viên, Biên tập viên, Kỹ thuật viên.

Thể hiện sự trân trọng, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cán bộ, viên chức đã có những đóng góp trong công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh Hướng Hóa, tuyên dương các nhân tố điển hình tiên tiến đã góp sức xây dựng và phát triển huyện Hướng Hóa. Động viên, cổ vũ cán bộ viên chức nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để xứng đáng là chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng của Đảng.

Vận động cán bộ, viên chức tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng cao. Phát động thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo không khí phấn khởi, thân thiện, vui tươi, kết nối tình cảm gắn bó trong đơn vị.

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong toàn cơ quan và cán bộ, viên chức của đơn vị về mục đích, ý nghĩa Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong 99 năm qua. Vai trò và những đóng góp của Báo chí đối với sự nghiệp cách mạng hiện nay. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động Báo chí.

Triển khai đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng thời lượng và thời gian phát sóng trên sóng Phát thanh. Tập trung cao độ tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm VHTT - TDTT huyện, mạng xã hội Facebook.

Tiếp tục bám sát cơ sở, tìm tòi, khai thác những đề tài mang tính thời sự, những phát hiện mới trong đời sống xã hội, tuyên truyền về các tập thể tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền các thành tựu đạt được trong dịp kỷ niệm 56 năm Ngày chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa (09/7/1968 - 09/7/2024).

Xây dựng các tin tức, phóng sự, bài viết để thông tin, tuyên truyền các nội dung liên quan về kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chủ động sắp xếp, bố trí thời gian, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền.Tổ chức biên tập nội dung thông tin để tuyên truyền về các chủ trương  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động Báo chí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh; đăng tải nội dung thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm VHTT - TDTT huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Tuyên truyền cổ động trực quan, treo khẩu hiệu tuyên truyền, cắm cờ phướn tại các điểm trung tâm huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

                                                                               Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 18
Hôm nay: 620
Hôm qua: 599
Tháng này: 12,761
Tháng trước: 51,582
Lượt truy cập: 1,790,882
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng