Hoàn thành trang cấp Áp phích tuyên truyền trên trụ điện chiếu sáng tại xã Tân Lập


Từ ngày 10/5 - 31/5/2024 tại xã Tân Lập, Trung tâm VHTT - TDTT huyện đã tổ chức lắp đặt và bàn giao 20 cặp (40 mặt áp phích) áp phích tuyên truyền trên hệ trụ điện chiếu sáng, góp phần chỉnh trang, làm đẹp bộ mặt nông thôn mới.

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Hướng Hóa; Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 02/4/2024 của Trung tâm VHTT - TDTT về thực hiện tuyên truyền Tiểu dự án 3 - Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Nội dung tuyên truyền hướng tới là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động, góp phần đảm bảo việc thực hiện chính sách, chương trình theo đúng quy định và mục tiêu; tuyên truyền Nghị quyết số 64/NQ-HĐND 21/12/2023 của HĐND huyện Hướng Hóa thông qua Đề án "Hỗ trợ người lao động trên địa bàn huyện Hướng Hóa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030"; đồng thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; các ngày lễ, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.


Áp phích tuyên truyền lao động việc làm, dạy nghề tại xã Tân Lập


Hiện nay, ở các xã, thị trấn công tác tuyên truyền trực quan cũng được quan tâm triển khai thực hiện tương đối thường xuyên, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương.

Việc trang cấp Áp phích tuyên truyền trên trụ điện chiếu sáng tại xã Tân Lập là nhiệm vụ chính trị vừa góp phần quan tâm tới hoạt động tuyên truyền nói chung và tuyên truyền trực quan nói riêng của địa phương, góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, có tác động trực tiếp tới tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống, của mỗi người dân và cộng đồng dân cư ở địa bàn cơ sở.

                                                                                                   Ngọc Tuân

 

 

 

 


Thống kê truy cập

Đang online: 15
Hôm nay: 579
Hôm qua: 599
Tháng này: 12,720
Tháng trước: 51,582
Lượt truy cập: 1,790,841
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng