Thực hiện tuyên truyền lưu động, áp phích thuộc dự án chương trình MTQG tại xã, thị trấn.


Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 02/4/2024 của UBND huyện về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Trung tâm VHTT - TDTT huyện ban hành kế hoạch thực hiện tuyên truyền Tiểu dự án 3 - Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.

Nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác lao động, việc làm và giảm nghèo đa chiều, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng; huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội.

Tiểu dự án 3 - Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Dự án 4 Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, Trung tâm VHTT - TDTT huyện tổ chức tuyên truyền bằng 02 hình thức gồm tuyên truyền lưu động và áp phích về lao động việc làm, dạy nghề.

Nội dung hướng đến nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các dịch vụ việc làm, kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tạo việc làm bền vững cho người lao động, ưu tiên hộ lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động sinh sống trên địa bàn huyện; phổ biến thông tin thị trường lao động và thu hút người lao động, doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao dịch việc làm; cung cấp thông tin, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm người lao động trên địa bàn; thông tin, hỗ trợ người lao động những kiến thức, kỹ năng trong việc tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp; cập nhật, thông tin các chế độ chính sách ưu đãi về việc làm, học nghề; lồng ghép tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước; các ngày lễ, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.

Đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và Nhân dân trên địa bàn huyện; cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, hợp tác xã người lao động trên địa bàn; hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan tại huyện và các xã, thị trấn; phạm vi thực hiện: 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kinh phí thực hiện dự án được cấp bởi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền  vững năm 2024 (Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 của UBND huyện Hướng Hóa về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024), được Trung tâm VHTT - TDTT sử dụng hiệu quả, thiết thực nhất.

      Ngọc Tuân


Thống kê truy cập

Đang online: 53
Hôm nay: 1,839
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,598
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,764,137
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng