Tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân


Thực hiện Công văn số 315/UBND-VP ngày 29/02/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa về tăng cường công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân, Trung tâm VHTT - TDTT huyện vừa xây dựng Kế hoạch triển khai trong toàn thể cơ quan.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân; nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và vai trò của tập thể, cá nhân trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân như mua bán, chuyển giao dữ liệu cá nhân trái phép.

Nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; chú trọng công tác tự kiểm tra, rà soát các thông tin, dữ liệu cá nhân trên các thiết bị, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; triển khai thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Nghiên cứu, tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng các hình thức khác nhau; triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động về quyền và nghĩa vụ, xác định trách nhiệm cần triển khai thực hiện, bảo đảm về tiến độ thời gian theo quy định của pháp luật.

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân thông qua các cuộc họp, hội ý, triển khai qua nhóm Zalo; thường xuyên theo dõi, tự kiểm tra, rà soát lưu trữ trong các ứng dụng OTT (Zalo,Messenger, Telegram, Viber,…) trên các thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính, máy tính bảng…), chủ động thu hồi, xóa bỏ các nội dung chứa dữ liệu cá nhân đã thu thập, truyền đưa. Nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động trong quá trình làm việc, hỗ trợ, giải quyết thủ tục tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của công dân (cán bộ, công nhân, học sinh, sinh viên, phụ huynh, bệnh nhân, người mua bảo hiểm…) bằng việc chụp ảnh giấy tờ tùy thân, dữ liệu cá nhân qua hội thoại, hội nhóm trên các ứng dụng OTT.

Kịp thời thông báo và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân như việc mua bán, chuyển giao dữ liệu cá nhân…(nếu có) về cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và UBND huyện (qua Công an huyện) chậm nhất sau 72 giờ, sau khi xảy ra hoặc sau khi phát hiện hành vi vi phạm (theo Mẫu 03 tại Phụ lục của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP).

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đổi mới các phương thức tuyên truyền về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tăng cường thời lượng, duy trì thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền, phố biến các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, Facebook.

Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị chủ động, tích cực nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình, thường xuyên tự kiểm tra, rà soát trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đơn vị triển khai tổ chức tuyên truyền, phổ biến về các văn bản, các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; thực hiện các giải pháp tối ưu trong công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chỉ đạo thường xuyên duy trì việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng.

                                                                                        Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 10
Hôm nay: 348
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,361
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,389
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng