Ban hành kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2024


Trung tâm VHTT-TDTT huyện vừa xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2024 của đơn vị.

Chủ động thực hiện công tác phòng, chống thiên tai nghiêm túc, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai đến toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong việc quản lý rủi ro thiên tai nhằm phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai.

Chủ động thông tin, tuyên truyền trên sóng Phát thanh -Truyền hình, Website và trang Facebook của đơn vị, màn hình Led, phát thanh cơ sở các xã, thị trấn; tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động về luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản khác có liên quan; Tình hình thời tiết, thiên tai; Các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị, công điện chỉ đạo về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả của Trung ương, tỉnh, huyện theo quy định; Tuyên truyền, phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, điển hình trong công tác phóng, tránh, ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện.

Chú trọng công tác theo dõi thông tin về dự báo thời tiết để cảnh báo thiên tai nhằm chủ động và nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai; đồng thời xem trọng việc kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai. Tích cực kiểm tra, theo dõi, đôn đốc xã Hướng Linh thực hiện nghiêm các chủ trương, mệnh lệnh, chỉ thị, công điện về phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai của Trung ương, tỉnh và của huyện theo quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, trạm xá, trụ sở làm việc và các công trình phúc lợi đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra.

Áp dụng các phương án phòng, chống và ứng phó với thiên tai theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; đồng thời chủ động nghiên cứu, cập nhật các phương án phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Tập trung tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống và ứng phó với thiên tai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức và các thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN xã Hướng Linh tham gia huấn luyện, diễn tập đối với lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện khi được mời. Thực hiện việc báo cáo công tác phòng, chống thiên tai theo yêu cầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện; đồng thời tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý tình huống thiên tai xảy ra ở đơn vị và địa phương được phân công phụ trách.

Xây dựng Kế hoạch Phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với thực tế đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền tình hình thiên tai trên sóng phát thanh, truyền hình, trên Website đơn vị, phát thanh cơ sở. Bám sát tình hình ảnh hưởng thiên tai và phương án phòng, chống của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị để kịp thời đưa tin. Phân công các tổ, bộ phận trực Trụ sở chính và các cơ sở phù hợp với tình hình thiên tai.

Tổ chức kiểm tra các tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị điện, cột ăng ten, cụm loa...; Xây dựng án phương án gia cố, bảo vệ cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong thời gian xảy ra thiên tai. Nắm bắt tình hình sau thiên tai và tổ chức kiểm tra các cơ sở, báo cáo kịp thời thiệt hại; Vệ sinh các cơ sở sau khi xảy ra thiên tai. Phân công Tổ phóng viên trực 24/24 tất cả các ngày trong thời gian xảy ra thiên tai để thông tin kịp thời. Bám sát các Đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn để có phương án hỗ trợ. Theo dõi, chỉ đạo và phối hợp xã Hướng Linh xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống và tổ chức phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

                                                            Công Sang

 


Thống kê truy cập

Đang online: 20
Hôm nay: 398
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,411
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,439
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng