Kế hoạch Tuyên truyền công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024


Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND huyện Hướng Hoá về triển khai công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024; Trung tâm VHTT - TDTT huyện đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền.

Thông tin tuyên truyền sâu rộng các nội dung Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Tổ chức tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, nội dung có trọng tâm, có chiều sâu, lan toả mạnh mẽ đến toàn thể Nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, nâng cao chất lượng tuyên truyền về bình đẳng giới trong các chương trình, chuyên trang, chuyên mục; nội dung tuyên truyền tập trung vào các hoạt động duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình, cơ sở cung cấp dịch vụ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về bình đẳng giới trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; tổ chức triển khai thông tin tuyên truyền về Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đảm bảo hiệu quả, có sức lan toả mạnh mẽ, thu hút đông đảo sự tham gia trực tiếp của mọi tầng lớp Nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội Facebook, trang thông tin điện tử đơn vị, màn hình Led, trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở. Tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024 phù hợp với yêu cầu, nội dung tuyên truyền. Triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024; tận dụng tối đa ưu thế công nghệ thông tin trong công tác truyền thông; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung của công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024; bố trí thời gian, thời lượng phát sóng kịp thời, hợp lý.

Tổ chức tuyên truyền cổ động, lưu động về công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Hướng Hoá năm 2024.

                                                                     Công Sang

 


Thống kê truy cập

Đang online: 21
Hôm nay: 388
Hôm qua: 490
Tháng này: 23,401
Tháng trước: 60,075
Lượt truy cập: 1,683,429
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng