Bác Hồ với lực lượng bộ đội biên phòngCông an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) ra đời ngày 3/3/1959, có vinh dự lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giao nhiệm vụ trong ngày đầu thành lập. 

Tại buổi lễ thành lập lực lượng CANDVT, nay là BĐBP, ngày 03/3/1959 Bác Hồ đã đến dự, động viên và giao nhiệm vụ, Bác nói: "Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội và Công an. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát huy ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng. CANDVT hay Quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế".

Bác nói thêm mấy điểm: Công an và Quân đội phải cảnh giác, phải kiên quyết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Phải dựa vào nhân dân mới hoàn thành được tốt nhiệm vụ; khi tổ chức được dân, đoàn kết được dân thì việc gì cũng làm được. CANDVT phải luôn luôn giúp đỡ, tổ chức, giáo dục nhân dân làm cho mọi người dân đều là người giúp việc của mình như thế mới có kết quả, nhất là ở nơi đồng bào thiểu số, phải chú ý đến phong tục, tập quán của đồng bào, luôn giúp đỡ, giáo dục đồng bào, làm cho đồng bào tin yêu, mến phục cán bộ thì đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ, có khi hy sinh cả cho ta.

Đối với những đơn vị ở biên thùy hay ở các hải đảo, việc ấy phải hết sức chú ý, phải giúp đỡ dân, ngày thường tìm mọi cách giáo dục họ, giúp đỡ, tổ chức họ. Muốn làm như thế phải nắm vững chính sách đối với đồng bào thiểu số, điều đó rất cần thiết.

Một điểm nữa là phải cần kiệm xây dựng Quân đội, đối với Công an cũng phải như thế không nên đặt ra nhiều bàn giấy, nhiều máy chữ, tránh quan liêu, vô ích, không thiết thực, phải nhớ là cần kiệm. Một điểm nữa là đối với các anh em ở những nơi hẻo lánh, gian khổ, ra một bước phải trèo núi, lội khe thì cấp trên phải chú ý nhiều hơn đối với những đơn vị ở thành phố. Nhưng đồng thời, các đơn vị ấy cũng phải có tinh thần kiên trì và tự lực cánh sinh một phần nào đó. Ví dụ: Đóng quân ở chỗ nào thì phải trồng rau, trồng khoai, trồng sắn mà ăn, nuôi gà, nuôi lợn để tự cải thiện đời sống của mình. Cấp trên phải chú ý đến đời sống vật chất và tinh thần của chiến sĩ, nhưng chiến sĩ cũng phải có sáng kiến để cải thiện đời sống của bản thân mình. Đó là một kinh nghiệm. Thế là Bác đã nói: Những tư tưởng không đúng thì phải sửa đổi;  Phải đoàn kết và học tập lẫn nhau, luôn giúp đỡ nhau tiến bộ, phải dựa vào nhân dân, ra sức đoàn kết và giúp đỡ nhân dân' Cán bộ phải chăm sóc đến đời sống tinh thần và vật chất của chiến sỹ.

Để kết luận, Bác có mấy câu sau đây: Đoàn kết, cảnh giác; Liêm chính, kiệm cần; Hoàn thành nhiệm vụ; Khắc phục khó khăn; Dũng cảm trước địch; Vì nước quên thân;Trung thành với Đảng; Tận tụy với dân. Tại Đại hội thi đua CANDVT (nay là BĐBP) lần thứ nhất năm 1962, Bác Hồ đã đến dự, động viên Đại hội: Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm các đại biểu tại Đại hội này. Đại bộ phận các chú công tác ngoài đảo, ở biên giới, xa đồng bằng, xa thành phố nên Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác rất quan tâm đến các chú. Bác không được báo cáo tường tận, Bác chỉ nêu những ưu điểm của các chú và nêu mấy điểm các chú phải chú ý cố gắng hơn nữa.

Một là, các chú đã giúp cho cán bộ ở địa phương, giúp cho nhân dân địa phương hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Chính phủ giao cho địa phương. Ví dụ như tổ chức hợp tác xã kết hợp với cải cách dân chủ ở miền núi, các chú làm cũng khá.

Trước đây, đồng bào sống thiếu vệ sinh, ở tản mát, không có tổ chức, nay các chú giúp đồng bào tổ chức thành những xóm, ấp, mường, bản như thế là tốt, hoặc là giúp huấn luyện dân quân địa phương, giúp địa phương duy trì, giữ gìn trật tự trị an, trấn áp bọn thổ phỉ, bọn phản cách mạng và còn giúp cho các hợp tác xã trong mùa màng mấy vạn ngày công, đó là những điểm tốt.

Còn điểm tốt nữa là về tăng gia sản xuất, tiết kiệm, tự lực cánh sinh. Bác nghe báo cáo có đơn vị tự túc được 50% về thức ăn, có chỗ tự túc được 3 tháng lương thực, thế là tốt. Có một điều Bác rất bằng lòng là nghe nói tất cả các đơn vị đã tổ chức giúp cho địa phương xây dựng được hơn 100 chi bộ Đảng và 300 chi đoàn thanh niên. Cái đó rất tốt và rất đáng khen.
Bác dặn các chú mấy điểm sau này phải tăng cường hơn nữa, ra sức tăng cường hơn nữa. Trước hết, phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu, các chú cảnh giác thôi chưa đủ mà phải làm cho nhân dân cùng cảnh giác và giúp đỡ mình, đơn vị mình trong công việc.

Thứ hai, tổ chức và kế hoạch công tác phải tăng cường hơn nữa, các chú cũng đã làm khá trong công tác bảo vệ biên giới nhưng nghe nói cũng còn non. Mà còn non thì các chú cán bộ phụ trách phải có phần trách nhiệm khá lớn đấy.
            Thứ ba, phải đoàn kết, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Các chú đóng quân ở nhiều nơi là vùng đồng bào thiểu số cho nên phải làm đầy đủ chính sách dân tộc, phải làm cho khéo.

Thứ tư, phải cố gắng học tập chính trị, học tập nghiệp vụ, quân sự, học văn hóa và thời sự.

Thứ năm, phong trào thi đua phải bền bỉ liên tục. Các chú có thi đua và có thành tích đấy, nhưng Bác dặn phải bền bỉ và liên tục. Bác rất bằng lòng nghe nói trong các đơn vị có 29% là đảng viên, 60% là đoàn viên. Thế là cả Đảng và Đoàn gần 90%. Trong Bộ đội như thế là một lực lượng rất mạnh.

Đó là cái hạt nhân, là cái căn bản rất mạnh. Tăng cường công tác Đảng, công tác Đoàn thì công tác nghiệp vụ và các công tác sẽ tăng tiến hết. Những ưu điểm mà Bác kể trên và những điểm Bác dặn, các chú phải có công tác kiểm tra, đôn đốc cho tốt.

Bác nói ít mà các chú nhớ và làm được những điều Bác nói là tốt rồi. Bác kết luận là, nếu các chú phát triển được những ưu điểm mà các chú đã có, làm đúng những điểm mà Bác nhắc nhủ là các chú góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Bác sẽ tặng tổ chức của các chú một lá cờ luân lưu để thưởng đơn vị nào thi đua khá nhất. Bác sẽ ký tên vào lá cờ này và đơn nào giành được cờ thì được thêu tên vào đây, đơn vị nào được thêu 2,3 lần thì quý hóa lắm. Cuối cùng, Bác tặng các chú mấy câu, chú nào văn hay, thơ giỏi sửa lại cho hay:
            Non xanh nước biếc trùng trùng/ Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao/ Núi cao, sự nghiệp càng cao/ Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu/ Thi đua ta quyết giật cờ đầu.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phát động phong trào thi đua "Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP". Lời Bác vang vọng khắp non sông, trên khắp nẻo đường biên cương của Tổ quốc. Trải qua 64 năm vừa công tác, vừa chiến đấu, vừa xây dựng, lực lượng BĐBP trưởng thành về mọi mặt. Làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu, cán bộ, chiến sỹ BĐBP luôn nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, dựa vào nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, kiên cường dũng cảm trong chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng đánh bại kẻ thù xâm lược, giữ vững biên cương bờ cõi của Tổ quốc; mưu trí, sáng tạo trong tấn công tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên các tuyến biên giới, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

                                                                                    Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 21
Hôm nay: 1,062
Hôm qua: 3,164
Tháng này: 93,729
Tháng trước: 113,263
Lượt truy cập: 944,587
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng