Tham luận Công đoàn tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng


THAM LUẬN

Công đoàn tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng  

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa Quý vị Đại biểu!

Kính thưa Đại hội!

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, tôi xin thay mặt Tổ Văn hóa – Thể dục thể thao tham luận tại Đại hội CĐCS TT VHTT-TDTT lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung: Công đoàn tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí cao bản báo cáo của đoàn chủ tịch trình bày trước Đại hội. 

Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa Đại hội!

Xác định việc tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn cơ sở Trung tâm VHTT-TDTT huyện đã tập trung xây dựng công đoàn vững về tổ chức, mạnh về phong trào, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ. Từ năm 2019 đến nay CĐCS Trung tâm thường xuyên chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng cho Chi bộ, trong hơn 3 năm CĐCS đã giới thiệu được 03 đồng chí  đoàn viên công đoàn bước vào hàng ngũ của đảng, hiện nay Công đoàn có tổng số 23 đoàn viên, trong đó 21 đoàn viên là Đảng viên Đảng cộng Sản Việt Nam; Phối hợp với Chi bộ cơ quan vận động, hỗ trợ công tác đào tạo bồi dưỡng đoàn viên nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trong nhiệm kỳ có 03 đồng chí hoàn thành học trung cấp chính trị, 01 đồng chí học lên Đại học, 01 đồng chí học QLNN ngạch chuyên viên chính; 03 đồng chí học QLNN ngạch chuyên viên. CĐCS đã tích cực tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành-Sáng tạo-Tận tụy-Gương mẫu”.... Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ hoạt động của chi bộ; Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thông tin, phản  ánh để chi bộ có hướng lãnh đạo sát đúng với yêu cầu đặt ra; tham mưu về công tác quy hoạch, giới thiệu nhân sự của Ban Chấp hành Chi bộ; phối hợp với đơn vị phát huy được tính công khai, dân chủ trong hoạt động; Công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được quan tâm thực hiện.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, thời gian tới, là đoàn viên CĐCS tôi xin đưa ra một số ý kiến đóng góp như sau:

1.Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương Khóa XII, XIII gắn với đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong các buổi họp, sinh hoạt thường kỳ của công đoàn.

2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên; Vận động đoàn viên công đoàn tích cực nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để ứng dụng vào thực tiễn công việc; Trong đó, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động: “Trung thành- Sáng tạo-Tận tuỵ-Gương mẫu” đạt hiệu quả cao; Phát động cao điểm thi đua yêu nước trong công đoàn gắn với những sự kiện quan trọng, những ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

3. Tạo điều kiện để các đoàn viên công đoàn ưu tú có điều kiện rèn luyện, phấn đấu; theo dõi, bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú để giới thiệu, xem xét kết nạp Đảng; tạo điều kiện để các đoàn viên là đảng viên có thành tích tốt trong mọi mặt có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; Phấn đấu trong nhiệm kỳ bồi dưỡng, giới thiệu được từ 01 đến 02 đồng chí để Chi bộ xem xét kết nạp.

4. Phối hợp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tạo điều kiện cho đoàn viên tham gia góp ý xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, trung thực; xây dựng nội bộ đoàn kết; nâng cao trách nhiệm trước Đảng.  

5. Mỗi đoàn viên công đoàn cần có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm túc, trung thực, gắn bó mật thiết với tập thể, không ngừng tu dưỡng đạo đức, lối sống, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc; mỗi cán bộ, đoàn viên tự ý thức phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Từ những ý kiến đóng góp trên, tôi xin gửi gắm mong muốn, để được đóng góp đối với CĐCS trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, đơn vị, Công đoàn Trung tâm VHTT-TDTT huyện Hướng Hóa sẽ là một tập thể đoàn kết, phát triển vững mạnh toàn diện; một tập thể luôn có sự thống nhất cao về ý chí và hành động; Một tập thể trong sạch vững mạnh về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống; Một tập thể giỏi về chuyên môn nghiệp vụ để cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cuối cùng tôi xin kính chúc Đoàn chủ tịch, quý vị Đại biểu, các đồng chí sức khỏe và hạnh phúc! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp! Xin cảm ơn!


Thống kê truy cập

Đang online: 79
Hôm nay: 1,561
Hôm qua: 1,848
Tháng này: 37,320
Tháng trước: 29,713
Lượt truy cập: 1,763,859
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng