Tập trung tuyên truyền Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2022Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2022; căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Trung tâm VHTT-TDTT huyện đã tập trung thông tin tuyên truyền với các nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đề án 161/ĐA-UBND ngày 23/3/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 23/4/2022 của UBND huyện Hướng Hóa về thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2022 đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và các xã, thị trấn; Website Trung tâm VHTT-TDTT huyện (http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn); tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền qua Đài PT-TH Quảng Trị, Báo Quảng Trị, cụ thể như sau:

Cử phóng viên theo dõi viết tin, bài, phóng sự, đưa tin về các sự kiện về Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” năm 2022 .

Trong năm 2022, Trung tâm xây dựng 08 chương trình phát thanh có tin, phóng sự viết về chủ đề tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

​            Tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn . Đối tượng tuyên truyền là thanh niên, vị thành niên (nam/nữ) là người dân tộc thiểu số chưa kết hôn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phụ huynh học sinh, cha mẹ của nam nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành niên; cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số; trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Đề án, Kế hoạch.

Về nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật có liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết cũng như hậu quả, tác hại và hệ lụy do các hành vi này gây ra nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước hạn chế, tiến tới chấm dứt tảo hôn, hôn nhân cận huyết; chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân số, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính, hình sự liên quan đến tảo hôn, hôn nhân cận huyết, đặc biệt là các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật hôn nhân và gia đình, Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình, Pháp lệnh dân số, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự...

Hình thức tuyên truyền: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số trong hôn nhân và tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Tuyên truyền, phổ biến bằng những hình thức phù hợp với các yếu tố về văn hóa, giới, lứa tuổi và dân tộc về những tác hại, hậu quả và hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Chú trọng tuyên truyền pháp luật về dân số, những điều cấm trong Luật hôn nhân và gia đình, đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cường thời lượng phát thanh, truyền hình, gia tăng các hoạt động thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đó tập trung phản ánh những mặt trái, hậu quả do tảo hôn, hôn nhân cận huyết gây ra bằng các hình thức mở các chuyên trang, chuyên mục trên Trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh - Truyền hình của tỉnh, huyện, các xã và thị trấn qua hệ thống thông tin, truyền thông; tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015- 2025. Biên soạn các tài liệu hướng dẫn, tìm hiểu pháp luật về hôn nhân và gia đình, về tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, giới thiệu về phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc trong hôn nhân và những hủ tục lạc hậu trong hôn nhân cần vận động xóa bỏ, những nội dung cần biết về pháp luật hôn nhân và gia đình, về tảo hôn, kết hôn cận huyết; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các buổi giao lưu, sinh hoạt văn hóa, lễ hội. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường, các trường thuộc vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

                                                                                                                   Công Sang


Thống kê truy cập

Đang online: 2
Hôm nay: 366
Hôm qua: 1,894
Tháng này: 11,696
Tháng trước: 76,732
Lượt truy cập: 749,291
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng