Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị trên địa bàn huyện Hướng Hóa                Ngày 03/10/2022, Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa ban hành Kế hoạch số 497/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

                Theo kế hoạch, nội dung các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị (Ngày 10 tháng 10 hàng năm) như tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủtướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc  gia; Quyết  định  số  2443/QĐ-UBND  ngày  21/9/2022  của  UBND  tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị. Tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị trên môi trường số gồm: Các cổng/trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage, Youtube...); các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn có khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyến đổi số quốc gia năm 2022, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị phù hợp với quy định của pháp luật. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về sử dụng sản phẩm, dịch vụ số của Việt Nam; Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số của Việt Nam. Dự  kiến  bắt  đầu từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 30/12/2022.

Việc xây dựng kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của Chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Kim Huệ

 

 


Thống kê truy cập

Đang online: 130
Hôm nay: 1,251
Hôm qua: 2,349
Tháng này: 148,842
Tháng trước: 23,958
Lượt truy cập: 544,430
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng