Đẩy mạnh tuyên truyền Qúy IV năm 2022Thực hiện Hướng dẫn số 52-HD/BTGHU ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về công tác tuyên truyền Qúy IV năm 2022, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền với các nội dung phong phú và hình thức thể hiện đa dạng.

Thực hiện theo kế hoạch, đơn vị tập trung vào các nội dung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Tuyên truyền tình hình thực hiện nhiệm vụ trên tất các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2022, kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của huyện, tỉnh, của cả nước và kết quả năm 2022; Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, trọng tâm trong Quý IV/2022 như: Kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022); Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2022); Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022); Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022); Kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2022); Kỷ niệm 76 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 -19/12/2022); Kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022); Tuyên truyền về Đại hội đại biểu các cấp hướng đến Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh…

Hình thức tuyên truyền: Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người; Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và của huyện; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.                     

Kim Huệ

 

 

 

 

 

 


Thống kê truy cập

Đang online: 51
Hôm nay: 1,423
Hôm qua: 2,349
Tháng này: 149,014
Tháng trước: 23,958
Lượt truy cập: 544,602
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng