Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030            Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Trung tâm VHTT - TDTT huyện vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền với nội dung sau:

            Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đầy đủ về bản chất, nội dung, khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn, thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong công tác quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, qua đó tích cực tham gia thực hiện thành công xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

             Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và ưu thế của công nghệ số bảo đảm thông tin, tuyên truyền kịp thời, phù hợp; phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình, tạo không khí tin tưởng, phấn khởi trong việc tham gia xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tham gia xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số; phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội. Thiết lập và phát triển các trang (tài khoản/kênh) trên các nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và chuyển tải các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của của Trung ương, của tỉnh, của huyện và các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số.

Biên tập, xuất bản các tài liệu, ấn phẩm, pano, áp phích…phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện. Sản xuất các nội dung tin bài, ảnh, video, clip... để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng. Sản xuất các chương trình Phát thanh, Truyền hình, trao đổi, đối thoại, chuyên đề chuyên sâu trên hệ thống phát thanh và thông tin cơ sở.  Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tham mưu triển khai xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; bảng điện tử công cộng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2022.  Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng viết tin bài phục vụ công tác thông tin tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, cán bộ phụ trách công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã.  

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và hệ thống Đài truyền thanh cấp xã. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, các chương trình thời sự địa phương.

                                                                                                                        Công Sang

 


Thống kê truy cập

Đang online: 51
Hôm nay: 1,485
Hôm qua: 2,349
Tháng này: 149,076
Tháng trước: 23,958
Lượt truy cập: 544,664
Quảng Trị
+35
°
C
Cao:+36
Thấp:+25
Thỉnh thoảng có nắng