Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chínhThực hiện Kế hoạch số 77/KH – UBND ngày 10/02/2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Hướng Hóa về kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa; Trung tâm VHTT – TDTT huyện ban hành Kế hoạch số 06/KH-VHTT-TDTT ngày 14/02/2022 về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thời gian qua, việc tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của đơn vị luôn được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên.

            Nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, viên chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm VHTT – TDTT huyện đã tăng cường cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính với các nội dung sau:

Đối tượng kiểm tra là cán bộ, viên chức Trung tâm VHTT –TDTT huyện. Phương thức kiểm tra: kiểm tra thực tế, thường xuyên, liên tục hàng ngày, hàng tuần và đột xuất.

Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức được ban hành theo Quyết định số 40/QĐ-VHTT-TDTT ngày 15/9/2021 của Trung tâm VHTT –TDTT huyện; Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, viên chức theo Quy chế làm việc được ban hành theo Quyết định số 80/QĐ-VHTT-TDTT ngày 11/10/2019 của Trung tâm VHTT –TDTT huyện; Việc tự giác chấp hành kỷ cương, kỷ luật, tăng cường hiệu quả công tác; Chấp hành quy định thời giờ làm việc (theo công văn số 346/UBND-NV ngày 31/3/2021 của UBND huyện).

Địa điểm kiểm tra, tại trụ sở chính và các cơ sở của đơn vị. Thời gian kiểm tra từ ngày ban hành kế hoạch cho đến khi có thông báo mới. Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác công vụ cơ quan, thống kê, báo cáo Giám đốc kết quả thực hiện để có biện pháp xử lý kịp thời. Tập trung kiểm tra việc chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ và chất lượng công việc được giao, các hành vi đi sớm, về muộn, sử dụng thời gian làm việc vào những công việc cá nhân. Các Tổ trưởng chuyên môn nghiệp vụ: Chuẩn bị các điều kiện để thường xuyên, sẵn sàng làm việc với Đoàn kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện theo kế hoạch của tổ, của từng cá nhân. Quán triệt thành viên của Tổ thực hiện nghiêm túc các quy định và lề lối công tác, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm.

Việc tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung tâm VHTT-TDTT huyện nhằm cụ thể hóa và kịp thời thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND huyện về kiểm tra công tác kỷ cương hành chính huyện Hướng Hóa năm 2022; Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, nền nếp, kỷ luật hành chính nhà nước, quản lý thời giờ làm việc, thực hiện quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp, trang phục công sở đối với cán bộ, viên chức. Qua đó kịp thời đánh giá thực trạng, uốn nắn, chấn chỉnh tác phong, lề lối, đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, tránh dư luận không tốt trong Nhân dân.

                          Kim Huệ


Thống kê truy cập

Đang online: 21
Hôm nay: 176
Hôm qua: 364
Tháng này: 11,794
Tháng trước: 10,298
Lượt truy cập: 326,615