Đăng ký việc làm mới năm 2022Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo”, Trung tâm VHTT - TDTT huyện tổ chức cho cán bộ, viên chức của đơn vị đăng ký và thực hiện việc làm mới năm 2022.

 Nhằm thực hiện có hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ và đạt những kết quả khả quan trên các lĩnh vực hoạt động; Trung tâm VHTT – TDTT huyện đã tổ chức cho cán bộ, viên chức tại đơn vị đăng ký và thực hiện việc làm mới năm 2022. Trong đó, mỗi cán bộ, viên chức tự tìm tòi, nghiên cứu để đăng ký việc làm mới và đề ra các giải pháp thực hiện. Đến nay, 23/23 cán bộ, viên chức của đơn vị đã hoàn thành việc đăng ký.

Đăng ký việc làm mới năm 2022 là một chủ trương mới được Trung tâm VHTT – TDTT huyện thực hiện nhằm giúp cho cán bộ, viên chức của đơn vị rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tác phong, lề lối làm việc để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

                                          Kim Huệ

 


Thống kê truy cập

Đang online: 15
Hôm nay: 139
Hôm qua: 364
Tháng này: 11,757
Tháng trước: 10,298
Lượt truy cập: 326,578