Trung tâm VHTT – TDTT quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài


Những năm qua, Trung tâm VHTT – TDTT  luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, quan tâm triển khai thưc hiện các phong trào thi đua lạo động, học tập, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài.


Trong 02 năm 2020, 2021, từ nguồn quỹ khuyến học của cơ quan, Trung tâm VHTT – TDTT huyện đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, viên chức cơ quan tham gia học tập các lớp Đại học, Trung cấp Lý luận chính trị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Trong đó, có 03 đồng chí tham gia lớp Trung cấp Lý luận chính trị, 01 đồng chí tham gia lớp Đại học.

Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ khuyến học của cơ quan, Trung tâm VHTT - TDTT cũng thường xuyên tổ chức trao quà khuyến học cho con em của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thành tích trong học tập từ cấp Mầm non đến Đại học, các em học sinh có thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

Thông qua các hoạt động khuyến học, khuyến tài được triển khai thực hiện, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, viên chức không ngừng cố gắng, nỗ lực học tập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan cũng như động viên con em cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực học tập, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

                           Bích Liên

 


Thống kê truy cập

Đang online: 15
Hôm nay: 137
Hôm qua: 364
Tháng này: 11,755
Tháng trước: 10,298
Lượt truy cập: 326,576