Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động


              

               Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.           

               Theo đó, hỗ trợ NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hằng tháng khi có đủ các điều kiện như: ở thuê, ở trọ trong thời gian từ ngày 1/2 - 30/6/2022 và phải trả một khoản tiền nhà; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

               Hỗ trợ NLĐ quay trở lại thị trường lao động đối với NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được thành lập theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả hằng tháng khi có đủ các điều kiện như ở thuê, ở trọ từ ngày 1/4 - 30/6/2022 và phải trả một khoản tiền thuê nhà; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 - 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

               Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ nhằm góp phần đảm bảo đời sống cho NLĐ và ổn định xã hội. Đồng thời, giảm bớt khó khăn cho người sử dụng lao động, doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

                                                                                                       Bích Liên

 


Thống kê truy cập

Đang online: 0
Hôm nay: 0
Hôm qua: 0
Tháng này: 0
Tháng trước: 0
Lượt truy cập: 0